Casa de Administración Santuario de As Ermitas

A Casa de Administración

No adro da igrexa do igrexa, a man dereita verás un monumental edificio de pedra. É a coñecida como a Casa de Administración ou Casa Reitoral, por seren a residencia permanente do administrador do Santuario de As Ermitas, como tamén foi do Reitor do Seminario, ademais de seren o lugar onde se aloxa o Bispo de Astorga cando visita As Ermitas.

A súa construción comezou cos primeiros traballos no Santuario a comezos do s. XVII, pero non se remata ata case un século despois, en 1728, durante a administración de Domingo Xosé Rodríguez Blanco.

Casa de Administración Santuario das Ermitas

A fachada da Casa de Administración

Na fachada principal, chamarán a túa atención dous grandes escudos situados entre os balcóns, un o de Fray Crisóstomo de Vargas, Bispo de Astorga cando se remata a obra. O outro, o escudo mariano que poderás atopar en outros puntos do Santuario, coma a fachada da Igrexa. Baixo os escudos, dúas figuras humanas que representan a fame e a sede.

Tamén atoparás dispersas outras fermosas imaxes de pedra de seres da cultura popular, que se incorporan á iconografía mariana do Santuario en sublime harmonía.

Outro detalle que te ha cativar é a orixinal ponte en arco que une a Casa de Administración cunha das torres da Igrexa e que permite acceder á balaustrada corrida da fachada.

Fachada da Casa de Administración Santuario das Ermitas

Os xardíns do Santuario de As Ermitas

Se subes polas escaleiras que pasan por debaixo do arco vas descubrir pequenos altares en arcosolio, terrazas con balaustradas, e fermosos xardíns que se mesturan coas outras construcións do Santuario, en distintos niveis, aumentando a teatralidade e riqueza do conxunto.

Se segues subindo, atoparás outra fermosa ponte, que une a Casa de Administración coa Casa-Hospedería, que se construíu a finais do s. XVIII.

Entre estes distintos niveis de rúas, pontes e escaleiras destaca a grande cheminea da antiga cociña do Santuario, dunha monumentalidade que recorda ás de tipoloxía medieval. Baixo dela, unha pequena fonte cunha grotesca cara de pedra, representa un elemento máis da arquitectura barroca do Santuario que entronca coa cultura popular nunha singular maridanza.

Casa-Hospedería Santuario das Ermitas

As tendas do Adro

No baixo da Casa de Administración, pola banda do Adro, verás cinco arcos de medio punto asentados sobre pilares de impostas. Nos dous dos estremos poderás apreciar no seu interior como se exhiben as excelsas Imaxes da primeira e a cuarta estacións do Vía Crucis barroco das Ermitas.

Baixo os arcos están as antigas tendas que se abrían ó Adro, ocupadas por artesáns de toda condición, que alí vendían as súas mercadorías, con fiestras a modo de mostrador, similares ás que podemos ver en outros lugares, como a Catedral de Santiago de Compostela. Lamentablemente nas Ermitas estas antigas tendas están hoxe en desuso.

Santuario das Ermitas

Como verás durante a visita, a Casa de Administración, sen seren un edificio propiamente relixioso, desempeña un papel central no Santuario de As Ermitas e ordena arredor de si todo o conxunto monumental.